Učitelia

Vedenie Cirkevnej materskej školy

riaditeľka Cirkevnej materskej školy bl. biskupa Vasiľa Hopku : Mgr. Katarína Čintalová 

Poverená zastupovaním :  Bc. Andrea Kopková

 
Rozdelenie tried

1.tr. : „Rybičky“  

Bc. Božena Hreňová (triedna I. pol.)

Bc. Lenka Karamanová

p. riaditeľka  Mgr. Katarína Čintalová   

                                 

2.tr. : „Lienky“

Ľubica Nemjová(triedna I. pol)

Veronika Šandorová                                             

3.tr. : „Motýliky“

Bc. Harvanová Monika (triedna I. polrok)

Mgr. Dana Sokologorská

4. tr. : „Sovičky“ 

Bc. Andrea Kopková

Bc. Monika Ješková

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria