Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

KRISTUS MEDZI NAMI - JE A BUDE!

Vitajte na stránke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Drahí rodičia !

Na tejto stránke nájdete informácie o prevádzke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku. Aktuálne novinky, fotografie a ďalšie užitočné informácie zo života našej  MŠ.  p. riaditeľka

 

 

 

 

 

Pane, ktorý si na nebi,
zachovaj všetkým deťom mamy.
Nech ako cesto na chlebík
im rastú v teple pod rukami.

Podaruj deťom otecka
na každý deň,
nie iba na včera.
Bez otecka je ovečka
zatúlaná a bez pastiera.

Zachovaj nám ich obidvoch,
veď dve ruky od Teba máme.
Dve rúčky deťom stvoril Boh:
pre ocka jednu,
druhú mame.

(Zo zbierky Nové modlitbičky, Mladé letá 1994)

 

návštevnosť

Počet návštev: 716467

Fotogaléria

Modlitba vo veľkonočnom čase

     Kristus slávne vstal zmŕtvych,
smrťou smrťou premohol.
A tým, čo sú v hroboch život daroval.

Mapa

Modlitba za otca

 

 

Pane Ježišu,

prosím ťa za svojho pozemského otca. Veď jeho kroky na ceste životom a stoj pri ňom v každej chvíli.

O - Priprav mu večnú odmenu za všetky námahy a ťažkosti, ktoré si počas života vytrpel. Posilni ho v jeho ďalšom boji za našu rodinu a pomôž mu nasledovať tvoj príklad obety a lásky až do úplného konca.

T - Daj mu silu vyberať si ticho vždy, keď je to možné. Pane, môj otec ťa potrebuje aj vtedy, keď si to neuvedomuje. Hovor k nemu jasne a zreteľne, aby ťa počul. Nech je preňho tvoje slovo kompasom, ktorý mu ukazuje správny smer.

E - Vládni nad všetkými jeho emóciami. Nedovoľ, aby mali jeho pocity rozhodujúce slovo, a to bez ohľadu na situáciu, v ktorej sa nachádza. Pomôž mu zachovať si chladnú hlavu a s láskou a odvahou slúžiť všade tam, kde je to potrebné.

C - Neúnavne ho veď k cieľu, ktorým je Kristus. Daj, aby mohol s Pavlom hrdo vyhlásiť: “Už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus” (Gal 2, 20). Ochráň ho pred diablovými útokmi, ktorými sa ho snaží zničiť, a umožni mu víťaziť nad temnotou hriechu, ktorý nevyhnutne vedie k smrti.

Pane, požehnaj môjho otca a vystroj ho plnou Božou výzbrojou: opaskom pravdy, pancierom spravodlivosti, obuvou pohotovosti na ohlasovanie evanjelia pokoja, štítom viery, prilbou spásy a mečom Ducha.

A, Pane, ďakujem ti za to, že si mi ho dal.
Amen.

Vydávanie rozhodnutí

 

Vydávanie rozhodnutí

Riaditeľka Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Ul.  J. Švermu 4 v Michalovciach, oznamuje rodičom, ktorí si podali žiadosť do materskej školy, aby si vyzdvihli rohodnutia o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ v tieto dni:

PONDELOK 20.06.2022 v čase od 11,00 hod. do 16,00 hod.

UTOROK 21.06.2022 v čase od 11,00 hod. do 16,00.hod.

                                            Čintalová, riaditeľka

 • Dňa 21.06.2022 v utorok sa s deťmi a kolektívnom zamestnancov našej materskej školy zúčastníme svätej liturgie v Bazilike Minor, aby sme poďakovali za všetky prijaté dobrodenia, ochranu a požehnanie v školskom roku 2021/22.

 • ...výlet predškolákov spojený s rozlúčkovou slávnosťou vo Veľkých Raškovciach v nás zanechal krásne dojmy. Svoj deň sme začali nástupom do autobusu a prvou zastávkou v gréckokatolíckom chráme v Lastomíri, kde sme slávili sv. liturgiu. O. Janko nás srdečne privítal a prekvapil počas kázne svojimi aktivitkami. Na ďalšiu cestu nás vyzbrojil požehnaním detí a prianím krásneho dňa...... Srdečne ďakujeme...

  Náš výletný deň mal cieľ Veľké Raškovce, kde sme šťastne dorazili, vystúpili s pripraveným programom, posilnili sa chutným obedom a potešili obhliadkou gazdovského dvora, hrami na hrových prvkoch...... Neúprosné slnečné lúče na mnohých z nás zanechali svoje otiene, ale stálo to za to... Cítime sa šťastne a vďačne. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí nám tento deň akýmkoľvek spôsobom zabezpečili a boli nápomocní pri jeho plánované či realizácii.....

 • ...a takto sme sa konečne po tak dlhých 2 rokoch zabávali..... ale aj pripomenuli si, že najdôležitejšie v živote nie sú peniaze, bohatstvo ale LÁSKA.....

 • Drahí rodičia, priatelia našej MŠ!

  Srdečne Vás pozývame prežiť krásne popoludnie so svojimi ratolesťami v našej MŠ. V stredu 15. júna 2022 o 15,30 hod. sa v krátkom programe predstavia deti z jednotlivých tried s hudobným doprovodom skupiny Emanuel. Následne budú pripravené zábavné aktivity, občerstvenie pre nahlásených a nebude chýbať prekvapenie pre našich škôlkarov.....

 • ..a takto sme sa zabávali, tvorili, pracovali a vychutnávali si buchty na pare......

 • Christos voskrese!

  Dňa 11.mája 2022 (streda) sme sa zúčastnili slávnostnej odpustovej sv. liturgie v Bazilike Minor, ktorú slúžil o. Maroš Dupnák a o. diakon Rastislav Varga. Našu slávnosť svojou prítomnosťou umocnil, pre nás vzácny hosť preosvietený vladyka Milan Chautur, CSSR. Slávnosť sme začali modlitbou desiatka posvätného ruženca k Presvätej Bohorodičke a pokračovali slávnostným Christos Voskrese vo svätej liturgii. Deti sa zapájali spevom, modlitbou i rozhovorom v kázni. Povzbudení a vďační za tento požehnaný čas, sme sa presunuli do MŠ, kde nás čakal slávnostný obed a malý darček v podobe posvätného ruženca. Naďalej sa utiekame v našich modlitbách k patrónovi našej CMŠ a prosíme:

 

 

Vystúpenie

Milí rodičia, starí rodičia !

Máme tu mesiac október, kedy si pripomíname úctu k starším. Preto si pre babky a dedkov každá trieda pripravuje vystúpenie. Dátumy vystúpení budú doplnené v najbližších dňoch. Tešíme sa na Vás 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria