Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Kristus medzi nami!

Vitajte na stránke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Drahí rodičia !

Na tejto stránke nájdete informácie o prevádzke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku. Aktuálne novinky, fotografie a ďalšie užitočné informácie zo života našej  MŠ.  p. riaditeľka

 

Modlitba na dnešný deň

Pane môj, pomôž mi, aby som sa vždy modlil s úprimným srdcom. Aby som robil dobré skutky na Tvoju slávu a nie pre svoju vlastnú!

návštevnosť

Počet návštev: 644002

Fotogaléria

       Za rodičov a starých rodičov
Dobrý Bože, mám veľmi rád 
svojich rodičov a starých rodičov..
Odplať im veľkú, obetavú lásku
a starostlivosť, ktorou ma zahŕňajú..
Prosím ťa, daj, aby ešte dlho žili,
boli zdraví a mali zo mňa radosť.
Amen.

Mapa

Duchovné slovo - Nasledujem Ježiša

Ježiš bol úprimný

....  pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery ....   

Hebrejom 10, 22

Ježiš povedal, že keď sa zhovárame s Bohom, alebo ho o niečo prosíme, mali by sme byť úprimní. Úprimní ľudia vždy hovoria pravdu a konajú čestne. Nie sú falošní a neklamú! Modlia sa a prichádzajú k Bohu, pretože ho milujú.

 Boh vidí do našich sŕdc. On vie, prečo sa modlíme. Preto nám Ježiš hovorí, aby sme sa modlili s úprimným srdcom!

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria