Citáty z Biblie

Milý Ježišu,
dobrý pastier, prosím Ťa,
chráň nás svoje ovečky, dospelých i detičky.
Nech sa netúlame, neblúdime.
A ak sa tak stane, vyhľadaj nás Pane!
Amen

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Christos voskrese!

Vitajte na stránke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku

Drahí rodičia !

Na tejto stránke nájdete informácie o prevádzke Cirkevnej materskej školy blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku. Aktuálne novinky, fotografie a ďalšie užitočné informácie zo života našej  MŠ.  p. riaditeľka

 

"Aby všetci jedno boli"
blahoslavený biskup Vasiľ Hopko

 

návštevnosť

Počet návštev: 450147

Fotogaléria

Sponzori

      

Mapa

Oznamy

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, ul. J. Švermu 4, Michalovce

  Prevádzka školy: od 1. 6. 2020 V čase 7:00 – 16:00

  • Deti budú rozdelené do skupín s maximálnym počtom 15 detí na 1 skupinu. Podľa počtu prihlásených detí v skupinách budú spolu deti z rôznych tried. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet detí v rámci týždňa zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu.
  • Rodičia, ktor
 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku,

  J. Švermu 4, 071 01 Michalovce

  Vyhlásenie zákonných zástupcov, záväzné oznamy a pokyny

  pre zákonných zástupcov dieťaťa

  Ako zákonní zástupcovia dieťaťa........................................................................................................., nar.:..................................,bytom:.......................................................................

  svojím podpisom:

  • Zodpovedáme za dodržiavanie hyg
 • Vážení rodičia,

  prečítajte si prosím rozhodnutie o otvorení prevádzky CMŠ Vasiľa Hopku, na základe rozhodnutia zriaďovateľa z 26.05.2020 vydaného v Košiaciach pod č.: 359/2020.

 • Srdečne všetkých pozdravujeme a tento týždeň prichádzame s novou témou :

  MOJA KRAJINA, MOJE MESTO

  Pani učiteľky Vám pripravili veľa zaujímavých informácií o Slovensku, hradoch, významných mestách, hlavnom meste, štátnych symboloch, tradíciách, tradičných slovenských jedlách. A nielen to, dozviete sa aj o našom meste Michalovce, spoznáte jeho erb, hymnu..... . Môžete si s rodičmi vyrobiť vlastný hrad, vypracovať a vyfarbiť mnohé pracovné listy.

  Všetkým Vám prajeme požehnaný týždeň, plný krásnych dní.

 • Téma týždňa: MOJA KRAJINA, MOJE MESTO

  PONDELOK:

  Tento týždeň sa máte možnosť dozvedieť niečo o krajine, v ktorej žijete, o meste, v ktorom bývate a o našom regióne zvanom Zemplín.

  Dnes si môžete s rodičmi urobiť malý kvíz o tom, ako dobre poznáte svoju krajinu, v ktorej žijete. Odpovedajte na otázky a za každú správnu odpoveď si pripíšte bod, ktorý sa môže premeniť na odmenu (napr. 1 bod- 1 lentilka, 1 bod- 1 minúta hry na tablete...), po dohode s rodičmi!

  Začíname!

  1. Ako sa volá kraji
 • Tematický celok: Hopkáči a ich slávnosti

  Téma týždňa: Moja krajina, moje mesto

  PONDELOK:

  • Rozpoznávať štátne symboly Slovenskej republiky – štátna vlajka, štátna zástava, štátny znak, štátna pečať, ukázať na obrázku

  • Každý štát, milé deti má svoje symboly. Štátnymi symbolmi Slovenska sú: štátna vlajka, štátna zástava, štátny znak, štátna pečať a slovenská hymna. Štátna pečať je okrúhla, v strede sa nachádza štátny znak, používa sa na potvrdzovanie štátnych dokumentov. Slovenská hymn
 • Téma týždňa: Moja krajina, moje mesto

  Pondelok

  Aktivita: Naše Slovensko

  Dnes si spolu zopakujeme, čo už vieme o Slovensku a aj sa niečo nové naučíme. Určite sa radi hráte hru „akože“. Teraz pôjdeme spolu na výlet. Môžeme zobrať aj mamku alebo ocka. Pohodlne sa posaďte a cestujme Slovenskom.

  https://www.youtube.com/watch?v=2arwhfKQZjk&fbclid=IwAR1ktf8-RKKE94zAgHItKY5NR9eS_DcljJ3zbI2FFrv1bXM8lJDpsn0hQ2U

  Páčili sa Vám zaujímavé staré domčeky na konci videa? Sú to domčeky v obci Čičmany. Skúste, či by ste ich vedeli takto vyzdobiť. V prílohe nájdete pracovný list.

 • TEMATICKÝ CELOK: HOPKÁČI A ICH SLÁVNOSTI

  TÝŽDENNÁ TÉMA:

  MOJA KRAJINA, MOJE MESTO

  II. TRIEDA ŽABKY

  PONDELOK

  Aktivita č. 1 Spoznaj svoju krajinu

  Prostredníctvom obrázkov o našej vlasti, deťom môžete prečítať príbeh o tom, ako slniečko putovalo po Zemi a zastavilo sa práve v našej krajine. Spolu so slniečko putovali po našej krajine Zuzka, Emil, Jánus a Klára.

  Deťom takto prezradíte, že naša krajina sa volá SLOVENSKO, hlavné mesto: BRATISLAVA a iné dôležité informácie o našom krásnom Slovensku (viď. obrázková príloha)

 • Téma týždňa: Dopravné prostriedky, značky, geometrické tvary

  Pondelok:

  Aktivita č. 1: Logika - pracovný lisl (viď nižšie)

  Vyberať zo skupiny objekty s danou vlastnosťou - geometrický tvar. Následne vyfarbiť raketu podľa vlastnej predstavy a tou istou farbou vyfarbiť geometrické tvary, z ktorých je raketa poskladaná.

  Aktivita č. 1: Semafor

  Vyfarbiť semafor v pracovnom liste. Dodržať postupnosť farieb.

  Utorok:

  Aktivita č. 1: Pracovný zošit Rastiem zdravo

  Vypracovať str. 30 a 31

  Priechod pre chodcov so semaforom.

 • Téma týždňa: Dopravné prostriedky - značky, geometrické tvary

  Pondelok:

  Dnes sa porozprávame o dopravných prostriedkoch a o mieste ich pohybu.

  Poznáme dopravné prostriedky ako lietadlá, rakety, ktoré sa pohybujú vo vzduchu: kde sa ešte môžu dopr. prostriedky pohybovať?

  Po ceste napr:...deti budú pomenovávať dopr. prostr. na obrázku: (motorka, autobus, traktor, auto osobné, kamión, auto nákladné....vymenujte spolu s deťmi ešte rôzne iné...).

  Po zemi sa ešte môže pohybovať napr. ššš-šu-šu-šu-ši-ši...áno vláčik, ale čo na to potrebuje? Koľajnice: ceruzkou si na papier nakreslíme koľajnice a prilepíme naň vystrihnutý vláčik.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria