Správa o VVČ za rok 2022/23

.

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY BLAHOSLAVENÉHO BISKUPA VASIĽA HOPKU ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

Sprava_o_VVC_2021-22.pdf

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria