Šk. rok 2020/ 2021

Požehnaný deň prajeme,

ako každý rok aj teraz Vás chceme milí naši rodičia hoci trošku v zložitej ekonomickej situácii poprosiť o pomoc našej škôlke prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. 2%. Tieto prostriedky nám pomôžu pri zveľaďovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a spríjemnenia prostredia CMŠ.

Termíny:

1. Daňovník SZČO, ktorý si podáva daňové priznanie sám, má termín odovzdania do 31. marca 2021.

Môže tak urobiť osobne, poštou alebo elektronicky na Daňovom úrade podľa trvalého pobytu.

2. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane do 30. apríla 2021.

Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavenej zamestnávateľom.

Obe tlačivá je potrebné buď osobne doručiť do materskej školy do 15.04.2021 alebo poštou na ktoromkoľvek Daňovom úrade alebo Daňovom úrade príslušnom podľa trvalého pobytu.

Záleží nám na kvalite vzdelávania Vašich detí, preto veríme, že nám pomôžete.

ĎAKUJEME!

Tu si môžete stiahnuť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria