Zoznam detí

Šk. rok 2017 / 2018

 

riaditeľka Cirkevnej materskej školy bl. biskupa Vasiľa Hopku : Mgr. Katarína Čintalová 

Poverená zastupovaním :  Bc. Andrea Kopková

 

Rozpis učiteliek v triedach pre školský rok 2018/19

 

1. Trieda „Žabky“  -Bc. Monika Ješková

                                         -Mgr. Dana Sokologorská

 

2. Trieda „Rybky“ – Bc. Lenka Karamanová

                                           Bc. Andrea Kopková

 

3. Trieda „Včielky“ –Ľubica Nemjová

                                   -Daniela Kasmanová

 

   4.    Trieda „Sovičky“ –Bc. Monika Harvanová

                                          -Zuzana Ovsaníková

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria