Šk. rok 2021/ 2022

Požehnaný deň prajeme,

ako každý rok aj teraz Vás chceme milí naši rodičia hoci trošku v zložitej ekonomickej situácii poprosiť o pomoc našej škôlke prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. 2%. Tieto prostriedky nám pomôžu pri zveľaďovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a spríjemnenia prostredia CMŠ.

Termíny:

1. Do 15. februára 2022 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania .

2. Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, predkladá vyhlásenie o poukázaní zaplatenej dane do 30. apríla 2022. .

Prílohou tohto vyhlásenia je potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, vystavenej zamestnávateľom.

Obe tlačivá je potrebné buď osobne doručiť do materskej školy do 15.04.2021 alebo do 30.apríla 2022 doručiť na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Záleží nám na kvalite vzdelávania Vašich detí, preto veríme, že nám pomôžete.

ĎAKUJEME!

Tu si môžete stiahnuť tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria