Zoznam detí

Šk. rok 2017 / 2018

 

riaditeľka Cirkevnej materskej školy bl. biskupa Vasiľa Hopku : Mgr. Katarína Čintalová 

Poverená zastupovaním :  Bc. Andrea Kopková

 
Rozdelenie tried

 

 

 

 

 

 

ZOZNAM DETÍ 1. trieda- ,,Rybičky,,

 1. Alex Babinčák
 2. Timea Barnová
 3. Vanesa Baranová
 4. Dorota Demčišáková
 5. Samuel Fedor
 6. Lukáš Hakaľ
 7. Adam Harvan
 8. Martin Jenčo
 9. Matej Karšňák
 10. Katarína Kolibašová
 11. Michaela Kráľová
 12. Ľudovít Pivarník
 13. Tomáš Metýľ
 14. Sofia Mitníková
 15. Samuel Novák
 16. Jana Pacanowská
 17. Marko Romančák
 18. Veronika Sabová
 19. Jakub Senič
 20. Matúš Senič
 21. Sára Uličná
 22. Karolína Zbojanová

 

p. uč. Bc. Boženka Hreňová

p. uč. Bc. Lenka Karamanová

 

ZOZNAM DETÍ 2. TRIEDA „Lienky“

 

1.Milan Barančík                                            

2. Boris Beca

3. Maroš Bocan

4. Peter Cifrák

5. Oliver Csomos

6. Noemi Sofia Čermáková                                                        

7. Zuzana Dzuňová

8. Mária Ferková

9. Dominik Guberčík

10. Šimon Haburčák

11. Diana Harvanová

12. Karin Kalánová

13. Antónia Kočerhová,

14. Samuel Koščo                                                          

15. Viliam Majerník

16. Ema Pacanowská

17. Viktor Pastirik

18. Richard Petrovčík

19.  Daniela Polomčáková  

20.  Laura Šepeľáková                                     

21. Teo Tomáš

22. Adam Ušiak

23. Simona Brhlíková     

 

p. uč. Ľubka Nemjová

p. uč. Veronika Šandorová

 

ZOZNAM DETÍ 3. trieda „Motýliky“

 

1.  Damián Albert Antony

2. Lukáš Bačo        

3. Ema Buksárová

4. Emma Bruňová

5. Adam Decha

6. Leonard Horňák                                                                                 

7. Jakub Horňák                                             

8. Dávid Hlodinok

9. Marek Janoško

10. Karin Karamanová                                                      

11. Alex Karchová

12. Adam Karšňák

13. Jakub Kvak

14. Nela Kocová                                 

15. Barbora Magurová

16.  Aneta Puškárová,

17. Katarína Sovšaková

18. Michal Soročina

19. Lukáš Šidelský   

20. Peter Šipoš                                                                     

21. Jakub Štefan

22. Damián Voronič

23. Lukáš Zbojan

24. Viktória Tomašuľová

 

p. uč. Bc. Monika Harvanová

p. uč. Mgr. Dana Sokologorská

 

ZOZNAM DETÍ 4. TRIEDA „Sovičky“ 

                   

1. Beca Oliver

2. Černega Matúš

3.  Danilovič Matej

4. Ďačko Samuel

5. Demčišáková Dorotka           

6. Dežerická Simona

7. Gazíková Samantha

8. Hakošová Zuzana

9. Hlodinková Michaela              

10. Jenčová Emma

11. Kniežo Filip

12. Kolibaš Michal

13. Koščo Dávid

14. Kukuč Branislav

15. Ondrášek Jakub

16. Pangrác Adam                          

17. Pavlovčák Lukáš

18. Pristášová Alžbeta

19. Radová Nela

20. Rusňák Samuel

21. Tidiková Nela                

22. Tkáčová Nina Lea

23.  Varga Simeon

24. Werferová Sofia

25. Závacký Jakub

 

p. uč. Bc. Andrea Kopková

p. uč. Bc. Monika Ješková

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 056/6283438

Fotogaléria