Denný poriadok a adaptačný program cirkevnej materskej školy

Organizačné formy denného poriadku

 

ČAS

ČINNOSTI

6,30 – 8,45

Príchod detí do MŠ, privítanie.

Hry a činnosti podľa výberu detí.

Zdravotné cvičenie.

Ranný kruh - spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

8,45 - 9,05

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - DESIATA - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

9,20 – 11,30

Vzdelávacia aktivita , 

Pobyt vonku- vychádzky pohybové aktivity

 

 

 

11,30 – 12,30

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OBED - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

Odpočinok

14,30 – 15,00

Činnosti zabezpečujúce životosprávu - OLOVRANT - osobná hygiena, stolovanie, stravovanie

15,00 – 16,30

Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové

Krúžková činnosť, hodnotenie dňa

16,30

Ukončenie prevádzky

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria