Krúžková činnosť v CMŠ v školskom roku 2018/2019

Informácie o krúžkoch

Anglický jazyk – pondelok a streda od 15,35 do 16,05 hod. s lektorkou Mgr. Ivanou Novotnou – Centrum jazykov

 

Výtvarný krúžok – štvrtok od 15,00 do 16,00 hod. s p. uč. Mgr. Miroslavou Takáčovou so ZUŠ sv. Cecílie Sečovce

 

 

Hudobno-pohybový -  utorok od 14,30 do 15,30 hod. s o. diakonom  Mgr. Rastislavom Vargom

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria