Školský rok 2021/2022

Informácie o krúžkoch

 

  Školský rok 2021/2022

Riaditeľka CMŠ : Mgr. Katarína Čintalová 

Poverená zastupovaním: Bc. Andrea Kopková

Vedúca školskej jedálne: Martina Petríková

 

Duchovný správca: Mgr. Rastislav Varga

 

ZADELENIE DO TRIED

1. tr. „Lienky“ (21 d.)  :  Bc. Andrea Kopková, Daniela Kolesárová 

2. tr. „Žabky“ (23 d.)  :   Ľubica Nemjová, Daniela Kasmanová, Mgr. Katarína Čintalová

3. tr. „Sovičky“ - predškoláci (25 d.):  Mgr. Monika Ješková, Zuzana Ovsaníková

 4. tr. „Včielky“ (24 d.):   Mgr. Eva Hrušovská, Mgr. Miroslava Schónová

                                                 

 

 

Krúžková činnosť:

 

Anglický jazyk 

Logopedické precvičovanie: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Pavlovce nad Uhom 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria