Školský rok 2022/2023

Informácie o krúžkoch

 

  Školský rok 2022/2023

Riaditeľka CMŠ : Mgr. Katarína Čintalová 

Zástupkyňa: Mgr. Eva Hrušovská

Vedúca školskej jedálne: Martina Petríková

 

Duchovný správca: Mgr. Rastislav Varga

 

ZADELENIE DO TRIED

1. tr. „Lienky“ (21 d.)  :  Z. Ovsaníková, Bc. B. Hreňová, Bc. M. Hospodárová, AU

2. tr. „Žabky“ (23 d.)  :   Bc. A. Kopková Mgr. K. Čintalová

3. tr. „Sovičky“ -  (24 d.):  Ľ. Nemjová, Bc. M. Harvanová

 4. tr. „Včielky“ (25 d.):   Mgr. E. Hrušovská, Mgr. M., R. Zorvanová, PA (MPC NP POP II.)

                                                 

 

 

Krúžková činnosť:

 

Anglický jazyk Centrum jazykov

Logopedické precvičovanie: Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Pavlovce nad Uhom 

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 0907 244 585

    056 628 34 38

Fotogaléria