Krúžková činnosť v CMŠ v školskom roku 2017/2018

Informácie o krúžkoch

  1. Hudobno-pohybový krúžok pod vedením otca diakona Mgr. Rastislava Vargu
  2. Výtvarný krúžok pod vedením Mgr. Zuzany Vargovej, ZUŠ sv. Cecílie Sečovce, pondelok 15,05-16,05 hod.
  3. Anglický jazyk – Centrum jazykov Želinský, pondelok a streda 14:50 – 15:20 hod.

 

Vážení rodičia!

V pondelok a stredu v čase od 14,50 do 15,20 hod. prebieha krúžok anglického jazyka.

Prosíme Vás, aby ste svoje deti vyberali od 15,30 hod., nakoľko dochádza k neustálemu narúšaniu vyučovania. V prípade potreby vybrať dieťa skôr, oznámte to p. učiteľke pri rannom stretnutí, kde sa dohodne spôsob a čas odchodu.

Ďakujeme za vaše pochopenie a prajeme všetko dobré.

                                                                                                                             p. riaditeľka a p. lektorka

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
    ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
  • 056/6283438

Fotogaléria