• Komu kvietok darujem

  ......trieda predškolákov a ich aktivity....

 • Odpustová slávnosť v MŠ

  V utorok si pripomíname sviatok blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, gréckokatolíckeho  biskupa. Odpustovú slávnosť, patróna našej materskej školy, budeme sláviť v stredu 12.5.2021 v kaplnke zasvätenej ctihodnému mučeníkovi. Budeme prosiť o požehnanie a vytrvalosť v dobrom, aby sme jednými ústami a jedným srdcom oslavovali   Otca i Syna i Svätého Ducha.

 • Aktivity v 2. triede ku dňu matiek

 • Ľudské telo

 • Predškoláci v zápale plnenia úloh

 • Téma: Naše zmysly

  Každý zmysel je dôležitý a my sme tento týždeň v triede Sovičky objavovali a skúmali ako naše zmysly pracujú a fungujú.

 • Téma: Zmysly

  Aktivity v 1. triede

 • Triedime odpad v triede najmladších detičiek

 • Sovičky triedia odpad a chránia našu Zem

 • ....ako detičky v triede "žabky" športujú a pracujú....

 • ...splnené úlohy....veselá a smutná planéta, plagát ku Dňu Zeme....

 • Týždenná téma: Jarné upratovanie, DEŇ ZEME pre triedu Včielky 19.-23.4.2021

  Vážení rodičia!

  Z dôvodu karanténnych opatrení bola prerušená VVČ v triede predškolákov. P. učiteľky pripravili na nasledujúci týždeň úlohy, aktivity a pracovné listy ako aj doplňujúce úlohy, ktorými sa môžete spolu s rodičmi inšpirovať a spoločne využiť čas strávený doma. Tešíme sa na vaše fotografie. 

   

  Milé deti, v mesiaci apríl si pripomenieme Deň Zeme. Preto v spolupráci s rodičmi vám ponúkame možnosti separácie odpadu prostredníctvom aktivít, pracovných listov a úloh, ktoré vás naučia chrániť prírodu.

  A ako môžete pomôcť životnému prostrediu vy, rodičia? Buďte príkladom pre deti v recyklácií odpadu, šetrením s vodou a najmä vychovávajte svoje deti k láske k prírode. Ony sú budúcnosťou tejto planéty. Ukážte im, čo vlastne je tá naša zem, ako vyzerá, aké zvieratá v nej žijú. Naučte ich, že musia rešpektovať všetko živé – rastliny, živočíchy aj ľudí.

  PONDELOK:

  1. AKTIVITA: Vyhľadať v encyklopédií, prípadne využiť digitálne technológie a prezrieť si obrázok našej planéty ZEM. V prvom pracovnom liste obkresliť planétu ceruzou. Spočítať, koľko vidíš zvierat, koľko ľudí a tiež urči ich polohu a pomenuj správnym pojmom – vpravo, vľavo, hore, dolu. Planétu Zem napokon vyfarbiť príslušnou farbou, môžeš si pomôcť i obrázkom v encyklopédií- voda je modrá, tráva a pevnina je zeleno - hnedá.

  2. AKTIVITA: Vystrihnúť časti ZEME a dať na správne miesto tak, aby bola v poriadku. Povedať, ukázať, ktoré predmety sú na Zemi rozhádzané a nepatria na ňu.

                                              

  UTOROK:

  Zem je jedna z planét slnečnej sústavy, planéta na ktorej žijeme my - ľudia. Okrem nás ľudí tu žijú zvieratká a rastú rastliny, vďaka ktorým máme čo jesť. Aby mohli rastlinky rásť potrebujú pre svoj život pôdu, vodu, slnko, ktoré nám dáva teplo a svetlo a vzduch. Aj my potrebujeme pre náš život vodu, vzduch a teplé slnečné lúče. Ale naša Zem sa teraz veľmi trápi. V jej lesoch sú odpadky, vo vzduchu je dym, ktorý vyfukujú autá a fabriky. Vo vode namiesto rybičiek plávajú igelitové tašky a iné smeti.

  Deti sa pýtame: Kto znečisťuje zem, prírodu? Kto ju trápi?  

  Prezrite si obrázky ako vyzerá planéta „Zem čistá:              

  ZEM znečistená: Zem je vystrašená, vidí sivú farbu, dym, kašle, vzdychá, plače a volá o pomoc. Pýtame sa detí: Čo spôsobuje znečistenie planéty? Predpokladané odpovede detí: znečistená príroda, dym z fabrík, z výfukových plynov áut, odpadkov okolo domov, v prírode, umývanie aut v horským potôčikoch, netriedenie odpadu, skládky odpadu.

  AKTIVITA: Vytvoriť si plagát DEŇ ZEME. Veľký papier rozdeľte na dve polovice, pričom do stredu na jednu polovicu papiera nalepte veselú ZEM a na druhú polovicu smutnú ZEM. Obrázky si vyfarbite, vystrihnite nožnicami a roztrieďte podľa toho, či našej planéte pomáhame alebo ju ničíme, nakoniec si ich nalepte.

  Pokúste sa napísať odpozorovaním i názov plagátu: DEŇ ZEME.

   

  STREDA:

  My môžeme našej Zemi pomôcť tak, že budeme separovať odpad,  triediť ho podľa druhu do smetných nádob - kontajnerov.

  O separovaní si deti pozrú príbeh na internete: https://www.youtube.com/watch?v=ZlTEL9mEOio.

  AKTIVITA: V pracovnom liste pomenovať odpadky, spájať prerušovanou čiarou druh odpadu s nádobou, vyfarbiť ju. Druhý pracovný list sa pokúsia deti urobiť samé, spájať čiarou odpad so správnou farbou kontajnera.

    

  ŠTVRTOK:

  AKTIVITA: Vytvoriť z odpadového materiálu, použitím rôznych techník maľovania, lepenia, dotvárania separovaný výrobok a prezentovať ho. Pár nápadov Vám prikladáme v obrázkoch. Pri práci dbať na bezpečnosť, poriadok a nezabudnúť využiť fantáziu a tvorivosť.

     V závere aktivity si osvojíme pieseň na melódiu: Prší, prší: https://www.youtube.com/watch?v=m3NXNeAjkh4

  Aj keď sme len malé deti, i my vieme triediť smeti.

  Modrá, žltá, zelená, vieme, čo to znamená.

  Slniečko nám vonku svieti, poďme všetci triediť smeti.

  Papier, plasty, plechovky, sklo aj staré baterky.

  Prší, prší, len sa leje, ujo smetiar sa usmeje.

  Rýchlo z auta vylezie a odpadky odvezie.

  PIATOK:

  AKTIVITA: Deťom predstavíme aktivitu, ktorá bude spočívať v tom, že si zahráme detský kvíz o tom, čo sme sa celý týždeň naučili. Dospelí číta otázky a dieťa odpovedá z možností, ktoré mu dávame. Za každú správnu odpoveď mu dáme jeden bod, ktorý predstavuje alobalovú, prípadne papierovú guľu, ktorú si po správnej odpovedi hodí do panáčika Recykláčika. Na záver body zrátame a dieťa odmeníme diplomom, sladkou odmenou za šikovnosť v plnení úloh.

   

  DETSKÝ KVÍZ K SVIATKU DEŇ ZEME:

  Aký tvar má naša Zem?

  • Guľatý
  • Hranatý

  Ako voláme našu Zemeguľu?

  • Modrá planéta
  • Červená planéta

  Čoho je na Zemeguli najviac?

  • vody
  • trávy
  • piesku

  Čo narastie najvyššie ?

  • Strom
  • kvietok
  • krík

  Čo naša Zem potrebuje?

  • trávu, kvety, stromy
  • motorku, loď, lietadlo
  • plastové fľaše, gumu

  Čo patrí medzi  ročné obdobia? /viac odpovedí/?

  • Február
  • Jar
  • Leto
  • Apríl
  • Jeseň
  • Zima

  Čo máme robiť zo smeťami – odpadom?

  • triediť, separovať
  • vyhodiť do prírody

  Čo dávame do modrého kontajnera?

  • plast
  • kov
  • papier

  Čo dávame do žltého kontajnera?

  • konáre
  • papier
  • plast

  Čo dávame do zeleného kontajnera?

  • sklo
  • papier
  • plast

  Čo dávame do hnedého kontajnera?

  • konáre, listy
  • sklo
  • plast

  Čo robíme s baterkami ?

  • hádžeme ich do smetného koša
  • hádžeme ich do špeciálnych nádob

  Čo patrí do rieky?

  • plastová fľaša
  • bicykel
  • Ryba

  Čo nepatrí do lesa? /viac správnych odpovedí/

  • srnka
  • papier
  • gumy od auta
  • sklo
  • Ako sa staráme o rastliny?
  • Lámeme ich
  • Stúpame po nich
  • Polievame ich
  • Okopávame ich, odstraňujeme burinu

  Ako chránime našu zem? / viac odpovedí správnych/

  • Zbierame odpad v lese
  • Triedime odpad
  • Staráme sa o živočíchy vtáky, srnky, žabky
  • Hádžeme smeti na zem
  • Lámeme stromy
  • Smeti dávame do košov

   https://i.pinimg.com/564x/a5/4a/ce/a54acec9271fceca338afa4187304a1a.jpg

   

  Milé deti!

  Tento týždeň sme sa veľa naučili o našej ZEMI. Vieme, že ak sa o ňu nebudeme starať, môže ochorieť. Aj vy nám, rodičia, musíte s tým pomáhať.

  Ďakujeme vám, milé včielky, že v spolupráci s rodičmi sa zapájate do starostlivosti o našu Zem. Tešíme sa na vaše práce, ktorými nás potešíte a zašlete n email materskej školy.

   

   S láskou vaše pani učiteľky.

   

   

 • Aktivity v triede predškolákov

  Tradičné remeslá - Pečieme s láskou/ pekári a ihličnatý les.

  Duchovná katechéza s otcom diakonom Rasťom na tému:  Uzdravenie slepého

 • Ako sme tvorili z odpadových materiálov v 1. triede

 • JEDÁLNY LÍSTOK 15. TÝŽDEŇ

 • ZÁPIS DO CMŠ

   

  OZNAM

   

  Riaditeľstvo CMŠ blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku Michalovce, Vám oznamuje, že zápis do CMŠ bude v termíne:

   

  od 03.05.2021 do 07.05.2021

   

  Miesto podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie:

  CMŠ blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku, Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce

  Podmienky prijatia na predprimárne vzdelávanie:

  Uprednostňuje sa dieťa:

  • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • ktorého súrodenec navštevuje, alebo navštevoval CMŠ

   

   

           S pozdravom Kristus medzi nami!

   

           Mgr. Katarína Čintalová,

                riaditeľka CMŠ

   

   

   

  Prosíme rodičov, aby prišli na zápis aj s dieťaťom (ak to situácia dovolí).

 • JEDÁLNY LÍSTOK 14. TÝŽDEŇ

 • Sovičky a hospodárske zvieratká

 • Sovičky a jarné kvety

 • Zápis detí do ZŠ

  Základná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce

  https://www.youtube.com/watch?v=mS_rhSoqVJk

  https://sites.google.com/view/vitajte-na-mussonke/domov

  Na fotke školy je 5 obrázkov- lavica, florbalista, slniečko, znak školy a kľúč. Klikni postupne na každý obrázok, splň úlohu a vylúšti hľadané slovo.

   

  Základná škola, J. A. Komenského  (IV.) ZŠ

  Sú dni, na ktoré nikdy nezabudneme: prvé stretnutie s našim bábätkom, prvý zub, prvý krok, prvý deň v škôlke. Už čoskoro bude ďalším dňom, ktorý si nájde trvalé miesto medzi spomienkami Nástup do prvého ročníka základnej školy. V prílohe ponúkame prezentáciu a leták ZŠ, J.A. Komenského v Michalovciach (IV.ZŠ).

  link prezentácie: https://www.youtube.com/watch?v=8cgavWuXtmk

   Základná škola, J.A.Komenského 1, Michalovce(1)...

  Tešíme sa na Vás

   

  Základná škola, Školská 2, Michalovce

   link k zápisu: https://www.youtube.com/watch?v=EH_Dm45w2-A

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná materská škola blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku
  Ul. J. Švermu 4, 071 01 Michalovce
 • 0907 244 585

  056 628 34 38

Fotogaléria